Utgitt av Riksantikvaren fra 1999-2009

Nye registreringer