Avsluttet. Fortsetter i programmet Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner

Nye registreringer

Vis flere