• Prosjektprogram 

      Christophersen, Axel (Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Meddelelser;1, Report, 1985)