• Mynt 

      Skaare, Kolbjørn (Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Meddelelser;22, Report, 1989)