Nasjonalt program, i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Statens landbruksforvaltning, KS, Riksantikvaren, Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannen i Finnmark/Bioforsk, Innovasjon Norge, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Avsluttet

Recent Submissions