Avsluttet. Fortsetter i programmet Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i utvalgte kommuner

Nye registreringer

Vis flere