Recent Submissions

 • Skjøtsel: Vernestrategi og velferdsgode 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.3.1, Others, 1998)
 • Skjøtsel: Restaurering 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.3.4, Others, 1998)
 • Skjøtsel: Formidling og tilrettelegging 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.3.6, Others, 1998)
 • Skjøtsel: Sikring av automatisk fredete kulturminner 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.3.3, Others, 1998)
 • Informasjon til grunneiere 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.2, Others, 1998)
 • Skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 7. Automatisk fredete arkeologiske kulturminner;7.3.2., Others, 1998)
 • Vegetasjon 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;7.3.5, Others, 2010)
 • Prosjektledelse 

  Unknown author (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;7.3.7, Others, 2010)