• Gamle steingjerder 

      Marthinsen, Espen (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;2.2.1, Others, 2002)