• Excavation, chronology and settlement development 

   Christophersen, Axel; Jondell, Erik; Nordeide, Sæbjørg Walaker; Reed, Ian W. (Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Meddelelser;17, Report, 1989)
  • Rådhusalmenningen 

   Hodkinson, Brian J.; Jondell, Erik (Arkeologiske undersøkelser i Trondheim;6, Report, 1992)
  • Utgravning, kronologi, bebyggelsesutvikling 

   Christophersen, Axel; Jondell, Erik; Marstein, Oddlaug; Nordeide, Sæbjørg Walaker; Reed, Ian W. (Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Meddelelser;13, del 1, Report, 1988)