• Piper og ildsteder 

      Treider, Jens; Helseth, Sjur (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;3.11.1, Others, 2007)
    • Takrenner og beslag 

      Treider, Jens (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;3.5.5, Others, 2008)